news

Viðbótarafsláttur leikskólagjalda / Additional preschool fee discounts

02. 10. 2020

Ágæta foreldri/forráðamaður

Nú í upphafi skólaárs er nauðsynlegt að endurnýja umsóknir um viðbótarniðurgreiðslur af greiðslum til dagforeldra og verða ALLAR eldri umsóknir sem bárust fyrir 1. júlí felldar úr gildi frá 1. nóvember n.k. Til að öðlast viðbótarafslátt þarf umsókn að berast í gegnum MÍNAR SÍÐUR

á www.hafnarfjordur.is

Reglur um viðbótarafslátt leikskólagjalda

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti viðbótarafslátt af leikskólagjöldum

vegna skólaársins 2020-2021 samkvæmt eftirfarandi tekjuviðmiðum foreldra

og forráðamanna og reiknast afsláttur einungis af dvalargjaldi leikskólagjalda.

Einstaklingur

0 til 4.794.838.- kr. (allt að á mánuði 399.570.- kr.) – 75% afsláttur

4.794.839.- til 5.753.805.- kr. - (allt að á mánuði 479.484.- kr.) – 50% afsláttur

Fólk í sambúð

0 til 7.192.258.- kr. (allt að á mánuði 599.355 kr.) – 75% afsláttur

7.192.259.- til 8.630.708.- kr. (allt að á mánuði 719.226.- kr.) – 50% afsláttur

Afsláttur er reiknaður út frá tekjum sl. þriggja mánaða frá umsókn samkvæmt staðgreiðsluyfirliti frá RSK.

Umsókn um viðbótarniðurgreiðslu þarf að berast fyrir 20. september n.k

og endurnýja fyrir hvert skólaár.

Umsóknir sem berast seinna þurfa að berast fyrir 20. hvers mánaðar vegna leikskólagjalda næsta mánaðar. Leikskólagjöld eru ekki leiðrétt afturvirkt.


Fylgigögn sem þurfa að fylgja umsókn eru eftirfarandi:

Staðgreiðsluyfirlit frá RSK sem sýnir tekjur sl. þriggja mánaða

(hægt að nálgast rafrænt á www.skattur.is)

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is eða hjá þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar í síma 585-5500, í gegnum netspjall á vef sveitarfélagsins eða með pósti á netfangið: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is


Bestu kveðjur

Starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar


Dear parents/guardians

At the beginning of this school year, applications for additional discounts on preschool fees must be renewed. ALL earlier applications submitted before

1 July will be cancelled as of 1 November 2020. To obtain the additional discount, the application must be submitted through MÍNAR SÍÐUR

on the website www.hafnarfjordur.is

Rules on additional preschool fee discounts

The Hafnarfjörður Local Authority has approved the payment of additional preschool fees for the 2020-2021 school year according to the following income criteria of parents and guardians. The discount is calculated on the general fee of preschool fees.

Individual

0 to 4,794,838 kr. per year (up to 399,570 kr. per month) - 75% discount

4,794,839 to 5,753,805 kr. - (up to 479,484 kr. per month) - 50% discount

Cohabiting

0 to ISK 7,192,258 - (up to ISK 599,355 per month) – 75% discount

7,192,259 to 8,630,708 kr. - (up to 719,226 kr. per month) – 50% discount

Discounts are calculated based on income amounts for the three months preceding the application according to the withholding tax statement from RSK.

Applications for discounts must be submitted before 20 September 2020 and must be renewed each school year.

Applications submitted later must be submitted before the 20th of each month for the preschool fee of the following month. Preschool fees are not adjusted retroactively.

Documentation that must accompany applications:

Withholding tax statement showing income for the past three months

(can be obtained electronically on www.skattur.is)

Further information is available on www.hafnarfjordur.is or from the Hafnarfjarðarbær Service Centre in phone No. 585-5500, by internet chat

on the town’s website or by mail to the e-mail address: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Best regards,

Hafnarfjarðarbær employees
© 2016 - 2020 Karellen